BU MU DÜNYA
bu mu dünya şiir kitabı TebDer

Geçmiş gelecek


 •  

  GEÇMİŞTEN GÜNCELE

   

   

   

  İÇİMİZDEKİ                                   “Ateistlere”  

   

  Ateist olduğu için özenen tanrıya,                                                           *tanrının tanrısı olmaması

  Aristoteles’in tanrısı işi bitirdikten sonra çekildi kenara

  Nisch’in tanrısı ölmeden önce vardı.

  Hayranî makamında değilim henüz                                                          *Bektaşi ozan

  Tanrısı babasız olduğu için Ona kızan

  “Anladım şimdi tüm felaketleri, piç olduğundan.”

  Güreşecek kadar Yakup olmadım,

  “İsrail” arzum yok zaten.

  İbni Teymiyye’nin tahta oturttuğu tanrı,

  Maharajalardan birinin içine sığdırdığı altın heykelin

   

  Böcekte hatta yılanda hareket eden

  Aslanın dişinde veya timsahın, köpekbalığının

  Akbaşlı kartalın boynundaki halka

  Şamanın üfleyerek yaydığı duman

  Ya yeni doğanın çıkışı, doğumu

  Su dolu bir yerden

  Ve tabi her sabah, karanlığı aydınlatan güneş

  Ve bizdeki nefes, neyin nesi?

   

  Erkan Yazargan

  22.09.2012

  TOKAT

  “SEMAHA ŞİİR” KİTABINDAN

   

   

   

  HANGİ MEVLANA                                                                                                                 “Mollalara”

   

  Siz hangi Mevlana’dan bahsediyorsunuz beyler?

  “Ne olursan ol!” diyen veya

  Matem günlerinde Ehlibeyti Yezit’e dua ettiren mi?*

  Bizim bildiğimiz Mevlana

  Mollaları köpek bilirdi.

  Bilirdi ve açıkça da söylerdi.

  Günlerden bir gün, bir öğrencisi geldi:

  “Üstadım, mollalar sizin hakkınızda

  Dedikodu ediyorlar yine” dedi.

  Mevlana şöyle buyurdu, o gün açıkça:

  “İki çeşit köpek vardır

  Biri tasmalı, biri tasmasız

  İşte bunlara benzer onların durumu

  Tasmalı köpeğin sahibi vardır

  Sahibine göre havlayıp, kuyruk sallar

  Tasmasız olanı sokak itidir

  Çöp deşer ve her kavgaya dalar.”

   

  Şimdilerde almış başını gitmiş bir yalan

  Koskocaman bir yalan bir duman

  Kendilerine benzetmeye çalışır oldular

  Madrabaz, sahtekârlar Mevlana’yı da.

   

   

  *Yalancılar öyle yalanlar uydurmuşlardır ki, hayretler içinde kalmamak mümkün değildir. O yalanlardan bir tanesi de faciadan sonra Hazreti Zeynep Hanımın lanetlenmiş Yezit’e cömert olduğu için dua ettiği yalanıdır. Vurgu yapılan örnek konu, bu dehşet verici yalandır.

   

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “GÜLÜMSEMELER” KİTABINDAN

   

   

  İNANCIMIZ                                                                                                                “Laftan anlamaza”

   

  Kaç yüz yıldan beridir gece gündüz

  Sünni propagandalarınız

  Dümdüz etmeye çalıştıysa da

  İnancımız derinlerindedir benliğimizin

  Hem bizim, hem geleceğimizin.

   

  Sizin peygamberiniz Ebu Süfyan’dır.

  Hem kinci, hem yalancı, hem zorba:

  Saltanat kayığını suya iten

  Masumiyete zehirli hançer indiren

  Ve melun soyunu, huyunu sürdüren

   

  Korkması gereken biri varsa o da sensin

  Bak! Ben dipdiri, capcanlı buradayım

  Doğruları söylüyorum

  Sana boyun eğmiyorum

  Ve eğmeyeceğim asla

   

  Sen varlık içinde bir yoksun

  Hem zorba, hem cahil, hem yoksunsun

  Anlaşılacak elbette her şey o gün

  İtiraf etsende etmesende

  İşte inancım, işte varlığım, işte ben.

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “KAYIP KİTAP” KİTABINDAN

   

   

  YİTİK HAZİNE                                                                                                                            “Yitirene”

   

  Durup dururken kin güttüğün adamın

  Takılıp ayağı – tökezleyince

  Düşmesi yüzünün üstüne

  Seni, bu kadar mutlu ettiyse,

  “Haberi yoktu senden.”

  Bilgisizliğinden, “öyle” sandığından

  Anlatılan, düzülen yalanlardan

  Düşman edindin kendine durup dururken

   

  Bak şimdi yine evde kalmış

  Yine kimsesiz, geleceksiz, çaresiz

  Eski halindesin yine

  Değişen bir şey yok yani sende

  Tökezledi diye

  Yok olsaydı da tamamen, fark etmezdi

   Hiç olmamış olsaydı da aslında

   

  Aldandığından

  Üstüne basacak bir şeyler aradığından

  Böylece yükseleceğini sandığından

  Çektin ve çekiyorsun, çekeceksin bu çileyi

   

  Bir de dışardan

  İkinize birden bakanlardan

  Duy olanları:

  “Ne kadar eğlenceli,

  Ne kadar acı!

  Düne kadar komşuydular, dosttular hatta

  Bir kilim yüzünden girdiler birbirlerine

  Bu arada toplayalım biz hazineyi

  Zaten sahip çıkamazdı bu aptallar

  İyi oldu. Belalarını buldu her ikisi de

  Yiyip bitirdiler birbirlerini.”

   

  Sen de bir adım dışardan bakmayı

  Öğrenseydin keşke her şeye

  Hem bulur, hem de sahip olurdun o hazineye

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “DIŞARDAN”

   

   

  YENİ KATILAN                                                                                                                “Kalıcı misafire”

   

  Gel ve tut elimden bilmezsin sen buraları

  Tariflere uymaz. Çok daha güzel:

  Hangi dalın ucunda ne var?

  Karakarga ne zaman öter?

  Hangi taşın arkasından çıkar bir köpek?

  Nereler diken, nereler çamur?

  Yormayan en kestirme yollar

  Tehlikelere yakalanmadan

  Şakacı komşuların şakalarına hatta

   

  Sen bilmezsin buraları

  Havası temiz, suyu berrak, insanı saf

  Arısından - durusundan her şeyin

  Çocuk huylular işte buradalar

  Kaldıkları kadar.

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “SADE YAZILAR” KİTABINDAN

   

   

  HAYK                                                                                                                  “Tarihteki ilginçliklere”

   

  Oku!

  Neler anlatacağım yine

  Tarihin gizlerinden

  Ömer’in yaktırdığı dünyanın en büyük

  Kütüphanesi ve içindekiler sonraki konu.

  Bu şiirin konusu: Ermeni Gizleri

   

  Sincar’dan Yafes evladı Nuh’un torunu

  Hayk Nahabed – Mezin  (Büyük) Hayk,

  Milattan önce iki bin iki yüz atmış beşte

  Kurucu hükümdarı Ermenilerin

   

  Pakradu’lar Yahudi kökenlidir

  Esir edip getirdiği Büyük Dikran’ın.

  Eşkan hanedanlarının adı Arsas

  Nusaybin merkez.

   

  Büyük Bel ile savaşmıştır Hayk

  O da Babil imparatoru

  Armenag, Hay’ın oğludur

  Büyük ihtimalle isim de buradan gelir

  “Harmenia” nın bir başka anlamı “Yüksek Memleket”

  Aramis, Amasya, Aram, Gartos, Arpak

  Zavan, Van, Sur, Hrant: prenslerinin adıdır, il değil.

  Bartev ile Vardabet:

  Yunan dilinden ermeni alfabesini

  Dolayısıyla yazısını üreten patriktir.

  Gregoryan oldukları Rus Çarı’nın iması

  Asıl mezhepleri, Lusaveroçagan’dır.

  Ormanyan’ı kurtaran kabadayı, Beyaz Levon

  Allah’ın Katı ise, Yerortutyun.

  Bana göre, barışmalıdır hatta kucaklaşmalıdır

  Azerbaycan ile Ermenistan

  Hatta bütün düşman devletler, kabileler

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “KAYIP KİTAP” ŞİİR KİTABINDAN

   

   

  VİLADİMİR                                                                                                             “Doğu’ya ve Batı’ya”

   

  “Fransız Devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz?”

  Denilince Çin Başbakanı Zhou Lai’e

  Bin dokuz yüz elli senesinde

  “Bir şey söylemek için henüz erken” demişti.

  Tarihe geçmişti böylece

   

  Viladimir, Rusya’nın kurucusu

  Alkol ve domuza karşı olduğu için İslam’ı

  Kutsal şehirleri Kudüs’ü yitirdikleri için Yahudiliği

  Uygun bulmamıştı kendilerine.

  Kasvetli Katolik kilisesi de sıkıcıydı.

  O yüzden

  Festivali andıran Ayasofya törenleri Ortodoksların

  Büyülemişti Viladimir’i

   

  Doğu – Batı karşıtlığı, söylemem o ki:

  Bizimle alakasız bir tahterevalli

  Ortodoks Bizans ile Katolik Roma’nın

  Aralarındaki bir kavgadır aslında.

  Bizimkisi “b.. yemek”

  Üzerimize vazife olmayan kavgaya dalmak

  Yine sokakları doldurmak

  Yine bağırıp çağırmak boşu boşuna

  Roma’nın çocuklarının, varislerinin

  Kavgalarından bize ne?

   

  Sen şimdi dersin: “Küfrettiler peygamberimize!”

  Tahterevallinin bir ucuna sürekli basılmalı

  Diğerinin havalanması için

  Yani, her zaman rekabet edecek birileri

  Hele böyle güçsüz bir serseri rakip

  Bulup sunmak seyircilere

  Roma’nın entrikaları değil de ne?

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “KAYIP KİTAP” ŞİİR KİTABINDAN

   

  İSLAMCI AYDIN!                                                                                                           “Zifiri karanlığa”

   

  Şöyle kasılarak oturup, ciddi ciddi konuşan

  Kaşlarını da çatan hafiften

  Ciddiyetini belirtmek için

  İslamcı aydınlar takımı!

  Kavramları evirip çevirip kendilerince

  “Zındık, şuradan girmiş,

  Kâfir, toprağı örtenmiş,

  Gâvur, Müslüman olmayanmış…”

   

  Sizin Müslümanlığınızdan ne hayır gördük ki?

  Cahil başbakan ferman buyurmuş:

  “İslamafobi insanlık suçu olsun,*

  Antisemitizm nasıl insanlık suçuysa!”

  Yahudilere özene özene

  Farkınız kalmadı zaten mıymıntılıkta

  Alaverelerinizi başkalarına kurun öyleyse

   

  Gümüş yüzük takanlar, dışlanmış bu memlekette

  Öyle diyor aydın!

  Yine tutuyor başörtüsünün ucundan

  Çekiştirmek için kadını hâla, o tarafa

   

  Küreselleşme ve gök çağında

  Taşla taharetlenen, sünnet sandığından

   

  Ben de sürekli deney yaparım

  Birini gözler, ondan “tümevarırım”

  Geçerli bir deney yöntemidir bu.

   

  Ortaçağa dönmek istiyorsa bir toplum inatla

  Papazlara bırakmak istiyorsa dizginleri

  Yakmayı yeniden katranlayarak istemediklerini

  Zincirlenip, hapsedilmeyi

  Bunca çabadan sonra.

  Bırakıverin dostlar!

  Ne halleri varsa görsünler

  Siz, uzak durun yeter ki

  Devam edin yolunuza takılmadan, sürekli.

   

  *İslamafobi, İslam korkusu demektir. “İslam korkusunun insanlık suçu sayılması” gibi bir öneri kavram kargaşasından başka bir şey değildir. İlkokul çocukları bile bunu bilir.

   

  Erkan Yazargan

  23.09.2012

  TOKAT

  “GÜLÜMSEMELER” KİTABINDAN

   

   

  RUHSUZ DUVAR                                                                                                                        “Cesede”

   

  Anlaşıldı. Bu milletin ırgalandığı yok.

  Duvar gibi, hani şu beton duvar var ya

  Hareketsiz, sessiz, soğuk ve renksiz

  Katı yani ruhunu yitirmişçesine

  Duyarlılığını kaybetmiş, duymazlıktan gelir.

  Uyanıklığını yitirmiş, görmezden gelir.

   

  Hani bir bunağın, tecavüze uğrayan:

  “Öyle mi, hiç haberim olmadı,

  Yapma yahu!

  Gerçekten mi?

  Aman canım, boş ver

  Sen kendi işine bak!” demesi gibi

   

  Erkan Yazargan

  24.09.2012

  TOKAT

  “GÜLÜMSEMELER” KİTABINDAN

   

   

  BOŞ DÜKKÂN                                                                                                                     “Ruhsuzluğa”

   

  Sabahın altısı, kapalı dükkân

  Yollar boş, gelip giden yok

  Sessizlik

  Dükkânın sahibi gelinceye kadar

  Kapısını açıp, ışıklarını yakıncaya kadar

  Canlandırıncaya kadar

  Hareketlendirinceye kadar

  Çocukları örneğin mahallenin

  Şekerleme almak için

  Doluncaya kadar

  Üst kattaki ihtiyar kadın

  Kavga edinceye kadar, az pişmiş ekmek için

  İçecek kamyonu gelinceye kadar

  Bomboş, sessiz, ruhsuz bir dükkan

   

  Erkan Yazargan

  24.09.2012

  TOKAT

  “SEMAHA ŞİİR” KİTABINDAN

   

   

  BİLEK GÜREŞİ                                                                                                                           “Stajyere”

   

  Köprünün altından daha çok sular akar

  Bilgisayar bilmem, adım karışmış

  İspatlarsalar kendimi yakarım Taksim’de

  Bütün bu belalar İran’ın yüzünden

  Ülkemize geldiklerinde ziyaret bile etmiyorlar

   

  Hileli güreş, kilolar uygun değil

  O kalleş öldürüldü

  Dinimizi, kitabımızı kullanarak esir ettiler bizi

  Sırtından vurdular kahraman polisi

  Maşallah yeni dizi başlıyormuş anlat bakalım

  Kurutulan bitkiler, yöre halkına dağıtılıyormuş

  Kesinlikle organik

  Çorbalarını yapardık önce, “üşüttüğümüzde”

   

  Sanatkârı da unutmayalım bu arada

  Ülkemizin birliğine, beraberliğine

  Dokuz muvazzaf asker teslim olup tutuklandılar

  Yirmi sene yavrum geçer mi?

  Adamlar zaten yetmişinde

  Herkes Kenan Bey gibi gamsız değil ki

  Yok ağabey! Çıkamaz bunlar

  Cezalar ağır ama yapacak bir şey yok

  Yemeğime fare zehri koyacaktılar

   

  Tuncay paşa mıydı hangisi

  “Yüzümüzü doğuya, Çin’e – İran’a döneriz yoksa”

  Sigortaları attı NATO’LU amcaların

  Dön de görelim.

   

  Kimse babamla arama girmesin

  Siz kuvvet komutanlığının ne olduğunu bilir misiniz?

  Kolay mı bir derneği idare etmek?

  Hem yurtiçinde hem yurtdışında faaliyet yürüten

   

  Dolduruşa gelen sayın baylar

  Kararı duyunca bayılıp düşenler

  “İstiklal Marşı” okuyanlar

  Yeni yeni polemikler

  Film senaryosu ile seminer senaryosu karışır

  Kimi avuç ovuşturur

  Kimi kahkahayla güler kenardan

  Daha çok aşama var

  Bu devleti idare eden kim?

  On sekiz yaşında bir stajyer

  Bende ismi de var.

   

  Erkan Yazargan

  24.09.2012

  TOKAT

  “BU MU DÜNYA” KİTABINDAN

   

  Şiirleri seslendirerek tebder@hotmail.com adresine gönderiniz!

   

  Not: Sponsor çalışmalarımız başlatılmıştır. Amiral sitemiz www.tebder.tr.gg (otuz milyon site arasından sıralama listesine girmeyi başarmıştır.) başta olmak üzere netteki bin sayfamızdan herhangi birisinde işletmenizin, kurumunuzun veya kuruluşunuzun kodunu veya kartvizitini yayınlayabilirsiniz. Her sayfa ücreti süresiz yayınlanmak üzere 50tldir.                              TebDer

   

ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700 ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23